Motyw piekła

W „Skardze umierającego” człowiek na progu śmierci widzi przed sobą otwarte piekło i staje przed groźbą potępienia. Ma on świadomość, że nie przestrzegał zasad moralności i Bóg może go odrzucić i skazać na wieczne męki.

Źródło: streszczenia.pl